Další z řady našich rozhovorů, tentokrát s Mgr. Adélou Havlovou, LL.M.