Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje získané od Vaší osoby jsou považovány za osobní a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Společnost se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy mezi společností a účastníkem.

V případě, že společnosti poskytnete dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze této společnosti v souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a GDPR ze strany společnosti, tyto poskytnuté osobní údaje budou využity výlučně pro potřeby společnosti či marketingové účely této společnosti. Váš souhlas je možné kdykoli odvolat, a to na emailové adrese [email protected]. 

V souvislosti s tímto máte právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. ve smyslu § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Jakožto poskytovatel těchto osobních údajů máte povinnost oznámit změnu v těchto údajích společnosti.