Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy.

Lektor kurzu

Ing. Lukáš Beránek

Lektor se specializací na elektronizaci veřejných zakázek, především pak na problematiku Národního elektronického nástroje. V současné době působí jako lektor a metodický poradce v oblasti elektronizace veřejných zakázek a dále jako administrátor veřejných zakázek pro Řízení letového provozu České republiky.

Cena kurzu

Podmínky

Kurz je zpřístupněn na 30 dní od uhrazení platby.