Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy.Cena: 590 kč/bez DPH


Kurzem Vás provede


Ing. Lukáš Beránek

Lektor se specializací na elektronizaci veřejných zakázek, především pak na problematiku Národního elektronického nástroje. V současné době působí jako lektor a metodický poradce v oblasti elektronizace veřejných zakázek a dále jako administrátor veřejných zakázek pro Řízení letového provozu České republiky.

Vstup do kurzu je platný 30 dní od zakoupení.