Nabídku máte úspěšně podanou. Co se se ale bude dít dále? Jak probíhá zadávací řízení po podání nabídky se dozvíte v následujícím semináři.  

Tento seminář se zaměří na průběh zadávacího řízení po podání nabídky. Dozvíte se, co se s vaší nabídkou následně děje, jakým způsobem se zadavatelem komunikovat a jak reagovat na možné výzvy a žádosti, která vám od zadavatele mohou přijít.   

Seminář vás provede základními principy a přístupy pro úspěšné dokončení zadávacího řízení po podání nabídky. Dozvíte se především

  • co se s nabídkou po podání děje,
  • co vás může čekat při jejím posouzení a hodnocení,
  • jak reagovat na žádosti o vysvětlení nabídky,
  • jak na závěr zadávacího řízení a podpis smlouvy,

V rámci semináře bude věnována pozornost především zákonu o zadávání veřejných zakázek z pohledu dodavatele.


Cíl semináře:

Seminář nabídne účastníkům komplexní přehled o průběhu zadávacího řízení po podání nabídek do okamžiku podpisu smlouvy. 

Cílová skupina:

Seminář je vhodný pro všechny dodavatele, kteří mají zájem o účast v zadávacích řízení k zadání veřejné zakázky. Především pak pro nákupčí, pracovníky zodpovědné za přípravu nabídky a komunikaci se zadavatelem, stejně tak pro vedoucí pracovníky, manažery a pro OSVČ. Seminář je vhodný i pro osoby bez právnického vzdělání.

Lektor kurzu

Mgr. Miroslav Knob

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působil přes pět let na ÚOHS jako vedoucí oddělení na Sekci kontroly veřejných zakázek. V současné chvíli pracuje ve společnosti OTIDEA na pozici právníka a poradce v oblasti veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se specializuje na veřejné zakázky se zahraničními dodavateli, nákupy vědeckých přístrojů a speciálních zařízení v oblasti vědy a výzkumu. Krom aktivní administrátorské činnosti se specializuje na námitky a přezkumy u ÚOHS pro dodavatelskou sféru.

Cena kurzu

Podmínky

Kurz je zpřístupněn na 30 dní od uhrazení platby.

Ohlasy od našich zákazníků

Jitka Navrátilová


První zkušenost s on-line vzděláváním a musím říci, že velmi zajímavá a přínosná, odpadá nutnost času stráveného na cestě na místo školení. Super.

Ivana Fafláková


Školení se mi líbilo. Je skvělé, že pan magistr pracoval přímo na Úřadu, takže může spoustu věcí vysvětlit z praxe.

Ing. Věra Witkovská


I přes to, že se považuji za technicky méně zdatnou, překvapila mne jednoduchost zapojení se do konference. Zejména chválím přístup Váš i Vašich expertů, kteří živě diskutují a školení se dle mého názoru stává více neformálním.