Seminář Vás seznámí se změnami, které přináší tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích, účinná od 1.1.2021, a s jejich vlivem pro praxi. Zaměříme se zejména na:

·       změny při zakládání obchodních společností,

·       změny ve fungování obchodních společností a jejich orgánů,

·       změny týkající se smluv o výkonu funkce a odměňování členů orgánů,

·       změny týkající se pravidel rozdělování zisku,

·       nové a upravené instituty korporačního práva,

jakož i na další větší či menší novinky vyplývající jak ze samotné úpravy zákona o obchodních korporacích, tak z dalších předpisů (např. zákona o veřejných rejstřících či notářského řádu).


V rámci semináře bude věnována pozornost obecné části zákona o obchodních korporacích, týkající se všech forem obchodních korporací.


Cíl semináře:

Seminář nabídne účastníkům komplexní přehled o změnách, které přinesla tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích, účinná od 1.1.2021. 


Cílová skupina:

Seminář je vhodný pro společníky větších i menších společností, podnikové právníky, členy orgánů obchodních společností, zkrátka pro všechny, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou korporačního práva.JUDr. Pavel Zuska


Advokát a zakladatel advokátní kanceláře OTIDEA LEGAL s.r.o., zabývající se poskytování komplexních právních služeb klientům a z velké části se zabývá spornou i nespornou agendou mimo jiné v oblasti občanskoprávní a obchodněprávní. Problematiku novely zákona o obchodních korporacích přednášel na seminářích organizovaných mimo jiné prestižním odborným nakladatelstvím C. H. Beck.

Cena kurzuKurz bude zpřístupněn na 30 dní od uhrazení platby.