Seminář Vás seznámí se změnami, které přináší tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích, účinná od 1.1.2021, a s jejich vlivem pro praxi. Zaměříme se zejména na:

  • změny při zakládání obchodních společností,
  • změny ve fungování obchodních společností a jejich orgánů,
  • změny týkající se smluv o výkonu funkce a odměňování členů orgánů,
  • změny týkající se pravidel rozdělování zisku,
  • nové a upravené instituty korporačního práva,

jakož i na další větší či menší novinky vyplývající jak ze samotné úpravy zákona o obchodních korporacích, tak z dalších předpisů (např. zákona o veřejných rejstřících či notářského řádu).

V rámci semináře bude věnována pozornost obecné části zákona o obchodních korporacích, týkající se všech forem obchodních korporací.


Cíl semináře:

Seminář nabídne účastníkům komplexní přehled o změnách, které přinesla tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích, účinná od 1.1.2021. 

Cílová skupina:

Seminář je vhodný pro společníky větších i menších společností, podnikové právníky, členy orgánů obchodních společností, zkrátka pro všechny, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou korporačního práva.

Lektor kurzu

JUDr. Pavel Zuska

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se dal Pavel na dráhu advokáta, která ho přivedla až k založení advokátní kanceláře OTIDEA LEGAL s.r.o.

Ve své praxi se zaměřuje na občanské a obchodní právo, zejména na právo smluvní, cizí mu však není ani právo trestní. V přednášení a školení není Pavel žádný nováček, odbornou právní problematiku přednášel i na seminářích organizovaných prestižním odborným nakladatelstvím C. H. Beck. 

U nás v OTIDEA školí Pavel hlavně smluvní agendu a trestně-právní problematiku, často v tandemu se svým kolegou Mirkem Knobem.

Cena kurzu

Podmínky

Kurz je zpřístupněn na 30 dní od uhrazení platby.