V rámci semináře se seznámíte s novinkami, které přinesla tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích do života společností s ručením omezeným. Zaměříme se zejména na změny v zakládání společnosti, změny v úpravě podílů, působnost a průběh valné hromady a uplatňování práv společníků, a zohledníme i aktuální judikaturu.


Cíl semináře:

Seminář nabídne účastníkům komplexní přehled o změnách, které přinesla tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích, účinná od 1.1.2021. 

Cílová skupina:

Seminář je vhodný pro společníky větších i menších společností, podnikové právníky, členy orgánů obchodních společností, zkrátka pro všechny, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou korporačního práva.

Lektor kurzu

JUDr. Pavel Zuska

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se dal Pavel na dráhu advokáta, která ho přivedla až k založení advokátní kanceláře OTIDEA LEGAL s.r.o.

Ve své praxi se zaměřuje na občanské a obchodní právo, zejména na právo smluvní, cizí mu však není ani právo trestní. V přednášení a školení není Pavel žádný nováček, odbornou právní problematiku přednášel i na seminářích organizovaných prestižním odborným nakladatelstvím C. H. Beck. 

U nás v OTIDEA školí Pavel hlavně smluvní agendu a trestně-právní problematiku, často v tandemu se svým kolegou Mirkem Knobem.

 

Cena kurzu

Podmínky

Kurz je zpřístupněn na 30 dní od uhrazení platby.