V rámci semináře se seznámíte s novinkami, které přinesla tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích do života společností s ručením omezeným. Zaměříme se zejména na změny v zakládání společnosti, změny v úpravě podílů, působnost a průběh valné hromady a uplatňování práv společníků, a zohledníme i aktuální judikaturu.


Cíl semináře:

Seminář nabídne účastníkům komplexní přehled o změnách, které přinesla tzv. „velká novela“ zákona o obchodních korporacích, účinná od 1.1.2021. 


Cílová skupina:

Seminář je vhodný pro společníky větších i menších společností, podnikové právníky, členy orgánů obchodních společností, zkrátka pro všechny, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou korporačního práva.
JUDr. Pavel Zuska


Advokát a zakladatel advokátní kanceláře OTIDEA LEGAL s.r.o., zabývající se poskytování komplexních právních služeb klientům a z velké části se zabývá spornou i nespornou agendou mimo jiné v oblasti občanskoprávní a obchodněprávní. Problematiku novely zákona o obchodních korporacích přednášel na seminářích organizovaných mimo jiné prestižním odborným nakladatelstvím C. H. Beck.

Cena kurzuKurz bude zpřístupněn na 30 dní od uhrazení platby.