Máte podezření, že zadavatel v zadávacím řízení nepostupoval správně? V následujícím semináři se s Mirkem podíváme, jak v takovém případě můžete jako dodavatel postupovat, jaké máte možnosti a jak vlastně podávání námitek funguje v praxi. Jedná se o první díl dvoudílného semináře. V druhém díle se podíváme na řízení před ÚOHS.  

Tento seminář se zaměří na problematiku podávání námitek. Dozvíte se, co všechno je potřeba při podání námitek dodržet a jak námitky úspěšně podat.    

Seminář vás provede základními principy a přístupy podávání námitek jako obrany proti nesprávnému postupu zadavatele. Dozvíte se především

  • jaká jsou možnosti obrany před podáním námitek,
  • jak námitky podat a jaké mají náležitosti,
  • jak zadavatel o námitkách rozhoduje,

V rámci semináře bude věnována pozornost především zákonu o zadávání veřejných zakázek z pohledu dodavatele.


Cíl semináře:

Seminář nabídne účastníkům komplexní přehled o problematice podávání námitek. 

Cílová skupina:

Seminář je vhodný pro všechny dodavatele, kteří mají zájem o účast v zadávacích řízení k zadání veřejné zakázky. Především pak pro nákupčí, pracovníky zodpovědné za přípravu nabídky a komunikaci se zadavatelem, stejně tak pro vedoucí pracovníky, manažery a pro OSVČ. Seminář je vhodný i pro osoby bez právnického vzdělání.

Lektor kurzu

Mgr. Miroslav Knob

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působil přes pět let na ÚOHS jako vedoucí oddělení na Sekci kontroly veřejných zakázek. V současné chvíli pracuje ve společnosti OTIDEA na pozici právníka a poradce v oblasti veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se specializuje na veřejné zakázky se zahraničními dodavateli, nákupy vědeckých přístrojů a speciálních zařízení v oblasti vědy a výzkumu. Krom aktivní administrátorské činnosti se specializuje na námitky a přezkumy u ÚOHS pro dodavatelskou sféru.

Cena kurzu

Podmínky

Kurz je zpřístupněn na 30 dní od uhrazení platby.

Ohlasy od našich zákazníků

Jitka Navrátilová


První zkušenost s on-line vzděláváním a musím říci, že velmi zajímavá a přínosná, odpadá nutnost času stráveného na cestě na místo školení. Super.

Ivana Fafláková


Školení se mi líbilo. Je skvělé, že pan magistr pracoval přímo na Úřadu, takže může spoustu věcí vysvětlit z praxe.

Ing. Věra Witkovská


I přes to, že se považuji za technicky méně zdatnou, překvapila mne jednoduchost zapojení se do konference. Zejména chválím přístup Váš i Vašich expertů, kteří živě diskutují a školení se dle mého názoru stává více neformálním.