Máte podezření, že zadavatel v zadávacím řízení nepostupoval správně? V následujícím semináři se s Mirkem podíváme, jak v takovém případě můžete jako dodavatel postupovat, jaké máte možnosti a jak vlastně podávání návrhu na ÚOHS funguje v praxi. Jedná se o druhý díl dvoudílného semináře. V prvním díle jsme se podívali na podávání námitek.  

Tento seminář se zaměří na problematiku podávání návrhu před Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dozvíte se, co všechno je potřeba při podání návrhu dodržet, jak návrh úspěšně podat a jak probíhá řízení před úřadem.    

Seminář vás provede základními principy a přístupy podávání návrhu na ÚOHS a řízením před úřadem. Dozvíte se především

  • jak podat návrh na ÚOHS,
  • jak samotný úřad funguje,
  • jak probíhá řízení o návrhu,

V rámci semináře bude věnována pozornost především zákonu o zadávání veřejných zakázek z pohledu dodavatele.


Cíl semináře:

Seminář nabídne účastníkům komplexní přehled o problematice podávání návrhu na ÚOHS a řízení o něm. 

Cílová skupina:

Seminář je vhodný pro všechny dodavatele, kteří mají zájem o účast v zadávacích řízení k zadání veřejné zakázky. Především pak pro nákupčí, pracovníky zodpovědné za přípravu nabídky a komunikaci se zadavatelem, stejně tak pro vedoucí pracovníky, manažery a pro OSVČ. Seminář je vhodný i pro osoby bez právnického vzdělání. 

Lektor kurzu

Mgr. Miroslav Knob

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působil přes pět let na ÚOHS jako vedoucí oddělení na Sekci kontroly veřejných zakázek. V současné chvíli pracuje ve společnosti OTIDEA na pozici právníka a poradce v oblasti veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se specializuje na veřejné zakázky se zahraničními dodavateli, nákupy vědeckých přístrojů a speciálních zařízení v oblasti vědy a výzkumu. Krom aktivní administrátorské činnosti se specializuje na námitky a přezkumy u ÚOHS pro dodavatelskou sféru.

Osnova výuky

  Obrana proti nesprávnému postupu zadavatele část 2. - ÚOHS
K dispozici dny
dny Poté, co se zaregistrujete

Cena kurzu

Podmínky

Kurz je zpřístupněn na 30 dní od uhrazení platby.

Ohlasy od našich zákazníků

Jitka Navrátilová


První zkušenost s on-line vzděláváním a musím říci, že velmi zajímavá a přínosná, odpadá nutnost času stráveného na cestě na místo školení. Super.

Ivana Fafláková


Školení se mi líbilo. Je skvělé, že pan magistr pracoval přímo na Úřadu, takže může spoustu věcí vysvětlit z praxe.

Ing. Věra Witkovská


I přes to, že se považuji za technicky méně zdatnou, překvapila mne jednoduchost zapojení se do konference. Zejména chválím přístup Váš i Vašich expertů, kteří živě diskutují a školení se dle mého názoru stává více neformálním.